SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu

17/05/2021

Chương trình kết nối doanh nghiệp – nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

27/04/2021

Ra mắt Mạng lưới Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN

14/04/2021

Hội thảo khoa học về thương mại hoá kết quả nghiên cứu và giải mã công nghệ

26/10/2020

Laser đổi mới công nghệ phân tích

17/07/2020

Sáng tạo và thương mại hóa công nghệ

21/02/2020

Cấp phép - Giải pháp tạo nguồn lực R&D

08/04/2019

Thương mại hóa giống cây trồng

09/03/2019

Kinh nghiệm thương mại hóa công nghệ tái chế cao su của Thái Lan

02/04/2018

Vingroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang

21/04/2020