SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

CESTI 2020: đa dạng hoạt động thông tin phục vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng

31/12/2020

Tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ hoạt động thông tin và thống kê KH&CN giữa TP.HCM và Bình Định

02/07/2020

34 đơn vị tham gia Hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM

24/06/2020

Dịch vụ trọn gói: Tận tình - Đầy đủ - Chính xác - Kịp thời và Không ngừng đổi mới

16/12/2019

Kết nối tri thức cùng Hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN

27/11/2019

Tọa đàm về hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN

04/11/2019

Thêm 9 trường đại học chính thức tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

16/05/2019

Nâng cao năng lực và tính tích cực sáng tạo là đòi hỏi tiên quyết đối với cán bộ thông tin

28/12/2018

Liên kết khai thác nguồn lực thông tin KH&CN tại TP.HCM

11/05/2018

Phân tích xu hướng công nghệ để kết nối cung - cầu

02/06/2016