SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp chọc đĩa đệm qua da

10/03/2009

Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm

24/11/2008

Những phương pháp qua da trong chẩn đoán, điều trị đau lưng và kỹ thuật chọc đĩa đệm qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng kim Tru-cut ®

28/04/2008

Chẩn đoán và phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng cao

15/02/2008

Hệ thống phân loại thoát vị bẹn

29/01/2008

Chẩn đoán và điều trị thoát vị bẹn người lớn tại Bệnh Viện Việt Đức giai đoạn 1/1/2005 – 31/12/2006

16/01/2008