SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

17/05/2021

Ứng dụng máy học trong nghiên cứu chế tạo pin lithium

23/03/2021

Tối ưu hóa học máy để giảm chi phí thiết kế sản phẩm

24/11/2020

Tuyển chọn phương án thiết kế Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM

18/01/2020

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗn hợp để gia cố đê biển chịu được nước tràn qua do sóng, triều cường, bão và nước biển dâng

04/07/2017

Khuyến khích tài năng sáng tạo trẻ

08/12/2016

Giải thưởng tuyên dương sản phẩm thiết kế, chế tạo, ứng dụng

27/11/2015

Kiến trúc 'sống': lời giải từ sinh học

01/12/2014

Những xu hướng kiến trúc tương lai

01/12/2014

Gắn kết phát triển vi mạch

12/04/2014