SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

17/05/2021

Miễn phí gian hàng trưng bày và hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ cho các đơn vị tham gia Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

22/04/2021

Thiết bị thu ánh sáng thông minh

12/04/2021

Thiết bị phân loại rác thải điều khiển từ xa

19/02/2021

Hệ thống chip lai xử lý thuật toán AI cho các thiết bị chạy bằng pin

27/01/2021

Thiết bị đốt lò áp lực không khói

11/12/2020

Dùng drone canh tác nông nghiệp công nghệ cao

02/12/2020

Thiết bị chưng cất phân tử

05/11/2020

Mời tham dự Techmart chuyên ngành “Công nghệ sinh học 2020”

02/11/2020

Thiết bị lọc không khí ion plasma

05/11/2020