SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đèn đọc phim X-quang LED Ecomed

07/06/2020

Xét nghiệm nước bọt đầu tiên chẩn đoán COVID-19

21/04/2020

Nhóm nghiên cứu ở Colombia chế tạo máy thở siêu tiết kiệm trong bối cảnh đại dịch COVID-19

19/04/2020

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) chế tạo máy thở

14/04/2020

Việt Nam sẽ đẩy nhanh hợp tác chuyển giao sản xuất, xuất khẩu thiết bị, vật tư y tế

13/04/2020

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước

07/04/2020

Mời tham dự Techmart Y tế gia đình và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2019

07/10/2019

Thiết bị y tế cho phòng thí nghiệm

17/09/2018

Vòng đeo tay thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe và đo lường ô nhiễm môi trường

10/08/2018

Hệ thống xử lý nước chạy thận nhân tạo

02/12/2017