SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giám sát và cảnh báo cháy tự động bằng công nghệ IoT

04/05/2021

Miếng dán sức khỏe điện tử siêu mỏng tự cung cấp năng lượng

27/04/2021

Bút chì và giấy được sử dụng để vẽ các thiết bị sinh học trên da

28/07/2020

Thiết bị dán cảnh báo tình trạng sức khỏe làm từ giấy

26/10/2018

Vòng đeo tay thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe và đo lường ô nhiễm môi trường

10/08/2018

Intel phát triển camera 3D có thể nhận biết cảm xúc

07/09/2013

FitBark theo dõi vật nuôi

04/07/2013

BikeSpike giúp người dùng tìm lại xe bị mất

05/04/2013

Kính 3D theo dõi mắt người đeo

19/02/2013

Chăm sóc cây cảnh qua điện thoại

20/01/2013