SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo

02/04/2021

Chi nhánh doanh nghiệp

11/07/2014

Hướng tới xã hội sản xuất và tiêu thụ bền vững

25/04/2013

Khu CNC TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

20/11/2012

Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

12/09/2012

Công bố Quyết định thành lập Hội đồng công nhận

30/08/2012

Cục Sở hữu trí tuệ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

31/07/2012

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

08/03/2012

Sở KHCN TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

11/08/2011

Cục Sở hữu trí tuệ kỷ niệm 29 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

04/08/2011