SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc nền tảng Blockchain hỗ trợ công nghệ sau thu hoạch

29/07/2020

Lưu giữ hương vị của trái cây bằng công nghệ sấy thăng hoa

29/07/2020

Các thiết bị an toàn sinh học phục vụ nghiên cứu

28/07/2020

Thiết bị kiểm tra vi sinh vật và độc tố dùng trong sản xuất thực phẩm

27/07/2020

Máy cô đặc chân không, thu hồi dung môi

24/07/2020