SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ tế bào gốc trung mô từ mô mỡ và dây rốn sản xuất thuốc trị bệnh

22/12/2020

Ứng dụng công nghệ tế bào gốc và công nghệ nano trong thẩm mỹ

18/12/2020

Ứng dụng tấm tế bào gốc trung mô mô cuống rốn người điều trị bệnh tim mạch

12/12/2020

Thuốc tế bào gốc trị bệnh thoái hóa khớp và thoái hóa đĩa đệm cột sống

27/10/2020

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy xương, hướng đến ghép điều trị bệnh lý tổn thương xương

23/03/2020

Nghiên cứu tạo mảnh ghép mô mềm từ tế bào gốc mô mỡ và khung nâng đỡ sinh học

11/06/2018

Mỹ phẩm từ tế bào gốc dây rốn

02/04/2018

Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc

16/10/2017

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 3/2016

02/03/2016

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 10/2015

12/10/2015