SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tàu khách đường sông công nghệ hybrid

24/08/2018

Hyperloop: cuộc cách mạng vận tải thế kỷ 21?

08/07/2015

Sáng chế dành cho người đi biển

08/07/2015

Xuất khẩu qua Thái Lan hệ thống nhà vệ sinh thông minh “made in Việt Nam” cho tàu hỏa

26/03/2015

Thử nghiệm thành công tàu lặn biển chế tạo tại Việt Nam

30/09/2014

Làm sạch phin lọc dầu động cơ tua-bin của tàu chiến bằng siêu âm

17/06/2014

Làm chủ công nghệ hàn hợp kim ti-tan trong công nghiệp đóng tàu

03/06/2014

Nghiên cứu mô phỏng độ bền kết cấu thân tàu ngầm vỏ thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn

09/04/2014

Chế tạo tàu đệm khí phục vụ dân sinh

17/02/2014

Hải quân Việt Nam có tàu ngầm “hố đen”

02/01/2014