SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hiệu quả chương trình chăm sóc liên tục trên người bệnh tăng huyết áp

19/09/2020

Nghiên cứu sản xuất thuốc mới điều trị bệnh tăng huyết áp

18/05/2019

Đánh giá hiểu biết về chế độ ăn của bệnh nhân tăng huyết áp có rối loạn lipid máu

15/01/2015

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở cán bộ công an có tăng huyết áp nguyên phát

01/09/2008

Tần xuất mắc bệnh tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

01/08/2008

Tỷ lệ tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

15/07/2008

Tỷ lệ tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

26/05/2008

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của carvedilol trong điều trị tăng huyết áp nhẹ và vừa tại Bệnh Viện Bạch Mai

22/02/2008