SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu kháng thuốc của lao phổi tái phát

07/04/2008

So sánh đặc điểm cận lâm sàng của lao phổi tái phát ở người cao tuổi và trẻ tuổi

29/01/2008

Tìm hiểu một số nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa 126 bệnh nhân rò hậu môn tái phát

28/01/2008