SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

23/11/2020

Công bố chuỗi ấn phẩm về chất lượng không khí tại Việt Nam

14/07/2020

Thuật toán định giá và phân bổ tài nguyên trên cơ sở dữ liệu đám mây

09/05/2018

Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh

22/11/2016

Một số văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

11/09/2015

Tài nguyên, năng lượng và môi trường vì sự phát triển bền vững

24/10/2014

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý nguồn nước

23/05/2013

Kỹ thuật thống kê không gian hỗ trợ đánh giá trữ lượng đất sét – trường hợp nghiên cứu ở huyện Trà Ôn – Vĩnh Long 

10/05/2013

Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ tổng quát hóa tự động cho dữ liệu lớp đối tượng nhà trên bản đồ địa hình trong môi trường ArcGIS

20/02/2013

Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

19/02/2013