SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống chip lai xử lý thuật toán AI cho các thiết bị chạy bằng pin

27/01/2021

Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước tưới

30/11/2020

Giải pháp cân định lượng bằng năng lượng vi sóng

24/11/2020

Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

23/11/2020

Xử lý pin Lithium-Ion sau sử dụng

20/07/2020

Lập doanh nghiệp để phát triển công nghệ

14/06/2018

WWF phát động thi sáng kiến giảm rác thải nhựa tại Việt Nam

20/04/2020

Sử dụng phế phụ phẩm cùi bắp và vỏ trấu trồng nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus)

14/03/2020

Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế

30/01/2020

Tận dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng

03/07/2019