SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dựa vào Google Trends tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/10/2019

Phòng ngừa sốt xuất huyết bằng phương pháp sinh học

02/03/2016

Lần đầu tiên thả muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết

04/04/2013

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm

22/05/2012

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm

22/05/2012

Phát hiện vi rút dengue và vi rút chikungunya trên bệnh nhân sốt xuất huyết bằng PRC đa mồi

14/05/2012

Malaysia sử dụng muỗi biến đổi gen chống sốt xuất huyết

13/10/2010

Đánh giá độ nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng của muỗi truyền bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue Aedes Aegypti ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam, 2006

04/01/2008