SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học KTest

21/10/2020

Dịch vụ xét nghiệm phân tích các bệnh di truyền

19/10/2020

Đào tạo và chuyển giao công nghệ: thế mạnh phát triển của doanh nghiệp ngành sinh học

09/01/2019

CRISPR/Cas - Công nghệ đột phá của ngành sinh học

14/04/2019

Nguyên nhân thực vật phản ứng với nhiệt độ tăng cao.

21/01/2019

Hỗ trợ định danh các loài nấm thuộc chi Cordyceps và tương tự bằng kỹ thuật sinh học phân tử kết hợp tin sinh học

16/11/2018

Ứng dụng kĩ thuật PCR vào công tác nghiên cứu, xét nghiệm và sản xuất

16/10/2018

Đặc điểm sinh học phân tử của virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn tại Quảng Trị, Thái nguyên và Thái Bình

09/04/2018

Y học cá thể hóa: người nào thuốc nấy

15/10/2013

Đại học Duy Tân Báo cáo Nghiên cứu Khoa học tại Hội nghị Quốc tế

25/10/2012