SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Tối ưu hóa quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nanosilica và ứng dụng nó trong sản xuất nanocomposite nền cao su

18/01/2020

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 8/2013

12/08/2013

Xây dựng xanh cùng vật liệu xây dựng không nung

21/03/2013

Kéo dài tuổi thọ của lốp xe bằng dầu đậu nành

28/07/2012

Sáng chế từ bauxit đến nhôm

22/08/2010

Sáng chế từ bauxit đến nhôm

22/08/2010

Khai thác nhôm từ Bauxit

22/08/2010

Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natri photphat trong nước đã khử oxi

12/01/2009

Tổng hợp silicagen cho sắc ký lớp mỏng: một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số di chuyển Rf

29/02/2008