SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Máy tự động sản xuất túi vải không dệt năng suất cao

19/07/2020

Phá kết tinh mật ong bằng sóng siêu âm

21/01/2020

Sáng chế mới tại TP.HCM

11/06/2019

Ứng dụng sóng siêu âm tần số thấp để tiền xử lý bùn hữu cơ

19/02/2019

Ứng dụng tẩy rửa siêu âm tiệt trùng trong chế biến thực phẩm

24/09/2018

Ảnh hưởng của các phương pháp vật lý đến các chỉ tiêu hóa lý của mật ong

14/09/2018

Hiệu quả trong điều trị bệnh động mạch chi dưới bằng phương pháp lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh

26/07/2018

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 4/2015

03/04/2015

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 1&2/2015

24/02/2015

Hàn chế tạo chi tiết mẫu có khuyết tật ngậm xỉ sử dụng phương pháp hàn SMAW

11/01/2015