SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các công nghệ sấy tiên tiến dùng cho nông sản có giá trị cao

07/12/2020

Lưu giữ hương vị của trái cây bằng công nghệ sấy thăng hoa

29/07/2020

Công nghệ sấy mới và bộ kit SARS-CoV-2 nhận Giải thưởng Bảo Sơn

30/06/2020

Công nghệ và thiết bị sấy FD trong chế biến thực phẩm

03/12/2014

TechMart TP.HCM: Công nghệ bảo quản rau quả tươi; Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn trên nền kim loại...

10/08/2010