SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị sấy trái cây tự động “Made in Vietnam”

19/05/2020

Sản xuất bền vững cùng thương hiệu Máy sấy Hai Tấn

11/05/2018

Mô hình sấy nho bằng công nghệ bơm nhiệt

06/09/2019

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 5/2017

15/06/2017

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 8/2014

20/08/2014