SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đăng ký gặp chuyên gia tư vấn công nghệ tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2021

17/05/2021

Hỗ trợ tư vấn công nghệ miễn phí tại Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

17/05/2021

Miễn phí gian hàng trưng bày và hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ cho các đơn vị tham gia Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

22/04/2021

Ngày 16/12: Kết nối ý tưởng công nghệ bảo quản trái mãng cầu

06/12/2020

Ngày 14/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ bảo quản xoài"

04/12/2020

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

16/11/2020

Tư vấn chuyên gia - điểm nhấn của Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

27/07/2020

Quy trình bảo quản thanh long sau thu hoạch bằng chế phẩm trichobrachin

01/09/2020

Hội thảo trực tuyến tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

31/07/2020

Giải pháp truy xuất nguồn gốc nền tảng Blockchain hỗ trợ công nghệ sau thu hoạch

29/07/2020