SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hàm lượng saponin trong mướp đắng (khổ qua)

17/08/2020

Tăng hàm lượng Saponin trong chiết xuất sinh khối và điều chế sản phẩm viên nén từ Sâm Ngọc Linh

05/07/2020

Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh và kích thích hình thành các hoạt chất thứ cấp hướng tới sản xuất quy mô Pilot

01/03/2019

Nhiều triển vọng ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất hợp chất thứ cấp từ thực vật

06/05/2017

Bảo vệ gan, chống oxy hóa của saponin từ giảo cổ lam

16/06/2014

Sử dụng Saponin từ bã hạt Du trà để bảo quản quả có múi

16/09/2013

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN: tái sử dụng nước thải công nghiệp, cây Bạch tật lê, quản lý bệnh hại trên rau ăn lá và quả

13/09/2012

Nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn của saponin và flavonoid cây kim ngân (Lonicera japonica Thunb.)

18/02/2008