SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lần đầu tiên Việt Nam có công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương

05/05/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Chiết xuất tinh dầu bằng thiết bị chưng cất đa nguyên liệu ngay tại nhà

26/03/2021

Quy trình sấy cá tra một nắng bằng máy sấy động trục đứng ITS dùng năng lượng mặt trời

24/03/2021

Thiết kế hệ thống cân động điện tử phân loại trái cây

22/03/2021

Lần đầu tiên sản xuất được chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp

25/02/2021

Sản xuất M-ß-CD từ tinh bột sắn: Nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp

08/03/2021

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuyền treo tự động ngành may

09/01/2021

Sản xuất collagen từ vảy cá

05/01/2021

Nhân giống vô tính sản xuất sinh khối dược liệu bằng khí canh

25/12/2020