SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khi KH&CN “chống lưng” sản phẩm chủ lực

04/05/2021

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

28/04/2021

Khai thác quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm OCOP

27/04/2021

Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ phi dự án “Hỗ trợ thực thi Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”

08/03/2021

Lần đầu trao giải “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam”

24/12/2020

Sản phẩm thảo dược trong bảo vệ đường hô hấp và bệnh ngoài da

15/12/2020

TPHCM: Trình diễn công nghệ hiện đại cho sinh viên

04/11/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

09/09/2020

Bộ Công Thương tìm thị trường cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

10/07/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020