SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình robot lặn có khả năng khảo sát ngầm và lấy mẫu nước

12/05/2021

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Trung tâm đào tạo AI và Công nghệ robot cho học sinh và sinh viên TPHCM

27/04/2021

Hỗn hợp Ag-hydrogel sử dụng trong thiết bị điện tử sinh học và mạch kỹ thuật số

05/04/2021

Chương trình học G-Robot trong giáo dục STEM

11/12/2020

Bàn tay robot mô phỏng sinh học giống bàn tay con người

09/10/2020

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu

10/06/2020

Hệ thống giúp robot học kỹ năng vận động của động vật

13/05/2020

Áp dụng thuật toán học sâu để tạo cảm giác cho đầu ngón tay của robot

09/06/2020

LEAP – rotbot thân mềm nhanh nhất được tạo ra từ cảm hứng về loài báo

16/05/2020