SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khắc tinh của bệnh trứng cá thông thường: dịch chiết từ rễ cây ba bét lùn

18/10/2018

Các hợp chất dibenzocyclooctadien lignan, cerebrosid và triterpen phân lập từ rễ cây na rừng (Kadsura coccinea(Lem.) A.C. Smith)

29/07/2010

Nghiên cứu thành phần hóa học rễ cây xuân hoa

22/08/2008

Phân lập convicin từ rễ cây qua lâu (Trichosanthes kirilowii Maxim)

08/04/2008

Phân lập và xác định cấu trúc của humatein từ rễ cây lá ngón (Gelsemium glegans Benth.) ở Việt Nam

07/03/2008

Nghiên cứu tác dụng chống viêm của flavonoid chiết xuất từ rễ cây cao cẳng (Radix Ophiopogonis confertifolius) trên thực nghiệm

26/02/2008

Phân lập và xác định cấu trúc rotenon trong rễ cây Milletia pachyloba Drake var. pachyloba

25/02/2008