SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết nối chuyển giao công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện

11/11/2020

Khảo sát nhu cầu hợp tác, khai thác “Công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện”

26/10/2020

UNESCO phát động Chương trình Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa

16/07/2020

Công nghệ mới tái chế rác thải nhựa mà không cần phân loại

22/11/2019

Robot phân loại rác sử dụng trí tuệ nhân tạo

08/11/2019

WWF phát động thi sáng kiến giảm rác thải nhựa tại Việt Nam

20/04/2020

Vật liệu mới làm từ tơ nhện và gỗ có thể thay thế nhựa

16/02/2020

Nhà khoa học Việt chế tạo chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa

17/01/2020

Sâu bột giải quyết vấn đề rác thải nhựa

31/12/2019

Hai nghiên cứu làm cơ sở cho công nghệ xử lý rác thải nhựa phù hợp với Việt Nam

16/12/2019