SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thực hiện Nghị Quyết 27 của Chính phủ: Bộ KH&CN triển khai 37 nhiệm vụ

15/06/2017

Thêm nhiều sản phẩm phải dán nhãn năng lượng

12/04/2017

Hỗ trợ đến 2 tỉ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

21/03/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

24/02/2017

Quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

08/12/2016

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020

08/12/2016

5 nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình phát triển thị trường KH&CN Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

27/10/2016

Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP. HCM giai đoạn 2016 - 2020

27/10/2016

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/08/2016

Triển khai nghiên cứu KH&CN theo hợp đồng

08/04/2016