SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khai thác quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm OCOP

27/04/2021

Quy trình nhân giống in vitro cây Mẫu đơn

22/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội: Dẫn đầu cả nước về bảo hộ quyền SHCN trong giai đoạn 2011-2020

29/03/2021

Chiết xuất tinh dầu bằng thiết bị chưng cất đa nguyên liệu ngay tại nhà

26/03/2021

Quy trình sấy cá tra một nắng bằng máy sấy động trục đứng ITS dùng năng lượng mặt trời

24/03/2021

Bước đột phá trong nuôi cấy tế bào san hô và hải quỳ

22/03/2021

IOC - Tiền đề quan trọng xây dựng chính quyền điện tử

18/03/2021

Công nghệ sản xuất bánh quy giàu chất xơ từ bã malt bia

17/03/2021

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/03/2021