SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng AI trong dự đoán động lực học quang học phi tuyến

22/03/2021

Bộ xử lý mạng nơ-ron quang học nhanh nhất thế giới

19/02/2021

Thiết bị thu - phát quang học

15/05/2020

Ứng dụng do huyết áp trên điện thoại Iphone

11/09/2018

Thiết bị chẩn đoán y khoa bằng kỹ thuật quang học

30/03/2018

Chế tạo thành công pin mặt trời hữu cơ từ thực vật

05/04/2013

Ứng dụng viễn thám quang học và radar trong giám sát rừng ngập mặn khu vực tỉnh Cà Mau

05/03/2013

Thiết bị chẩn đoán ung thư sớm

16/12/2012

Thủy tinh thể nhân tạo như ở mắt người

20/11/2012

Ximăng “trong suốt”

13/01/2011