SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Sắp xếp các đề án theo hướng tinh gọn

04/05/2021

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: Công cụ quan trọng xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính

16/04/2021

Ứng dụng công nghệ blockchain trong cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ

09/04/2021

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc: Minh bạch thông tin, chống gian lận thương mại

29/03/2021

Công nghệ nước thông minh ở Singapore

05/02/2021

Cấp nước hiệu quả và thông minh hơn

29/01/2021

BravoHR: giải pháp quản lý nhân sự bắt nguồn từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

01/12/2020

Logistics minh bạch với phần mềm quản lý vận tải EXGO

25/09/2020

Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại TP.HCM trong điều kiện biến đổi khí hậu

18/09/2020

Phát triển nhanh nhờ làm chủ IP và mở rộng hợp tác R&D

10/04/2020