SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu polymer/oligomer trong phát hiện chất gây cháy nổ

19/03/2021

Vật liệu mới có khả năng giãn nở theo hệ số 100 khi bị truyền điện

07/11/2019

Màng lọc khí CO2 giảm ô nhiễm

19/08/2019

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polymer nhạy quang hướng đến ứng dụng làm vật liệu cảm biến phát hiện anion độc tố cyanide CN−

30/03/2019

Chế tạo vật liệu polyme nối mạng có khả năng hồi phục vết nứt dưới tác động nhiệt.

02/10/2018

Polymer sinh học có nhiều ứng dụng rất đa dạng

30/07/2018

Mời tham dự báo cáo "Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm"

22/07/2018

Chế tạo chất giữ ẩm, tăng năng suất cây trồng

13/09/2013

Kỹ thuật mới phát hiện dấu vân tay

20/07/2013

Đèn chiếu sáng từ nhựa

07/12/2012