SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phụ phẩm từ chế biến gia cầm: Nguyên liệu quý sản xuất Glucosamine

06/01/2021

Sản xuất enzyme protease thủy phân phụ phẩm cá để sản xuất phân hữu cơ và thức ăn gia súc

24/11/2020

Sử dụng phế phụ phẩm cùi bắp và vỏ trấu trồng nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus)

14/03/2020

Làm chủ quy trình xử lý phụ phẩm tôm không chất thải quy mô 100 tấn/ngày

05/02/2020

Hai nghiên cứu làm cơ sở cho công nghệ xử lý rác thải nhựa phù hợp với Việt Nam

16/12/2019

Xử lý nước nuôi tôm bằng phụ phẩm từ lúa gạo

16/10/2019

Mời tham dự báo cáo chuyên đề "Xu hướng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp"

02/08/2019

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017

Tiềm năng khí hóa phụ phẩm nông nghiệp

17/11/2015

Xử lý phụ phẩm của cây Atisô

22/08/2010