SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo đế cảm biến Ag-Si cấu trúc nano nhằm phát hiện chất hữu cơ độc hại R6G

07/05/2021

Hoàn thiện quy trình phân tích hàn the (borate) bằng kỹ thuật ICP-OES và khảo sát hàm lượng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn TP.HCM

14/04/2021

Nghiên cứu quy trình sản xuất chất màu chlorophyll từ bèo tấm

31/03/2021

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzym polyphenoloxydase của các loài rau gia vị và khả năng ứng dụng trong bảo quản lạnh tôm thẻ chân trắng

21/09/2020

Chất phụ gia chống ăn mòn cho xăng sinh học

31/07/2020

Đất sét bentonite - phụ gia giá trị cho thức ăn bò sữa

24/11/2019

Phụ gia ngăn hấp thụ chất độc trong đất, cho rau sống khỏe

26/01/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

02/10/2017

Phát triển sản phẩm phụ gia bê tông thương hiệu Việt

12/04/2017

Phát triển sản phẩm phụ gia bê tông thương hiệu Việt

27/03/2017