SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hỗ trợ đến 2 tỉ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

21/03/2017

Mô phỏng quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình Thixoforming

17/09/2015

Đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực y tế

08/12/2012

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

27/04/2011

Hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ngân hàng thế giới

14/12/2010

Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Hội nông dân và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2005 – 2010

08/12/2010

Thăm dò tác dụng chống trầm cảm của một số công thức phối hợp từ cam thảo, nghệ và nhân sâm

12/10/2010

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét của thuốc phối hợp dihydroartemisinin – piperaquin

19/11/2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc sốt rét phối hợp piperaquin-dihydroartemisinin đến tim thỏ cô lập

13/05/2008