SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế mới tại TP.HCM

10/07/2019

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh phát sáng trong nuôi trồng thủy sản

03/04/2015

Top 10 sáng tạo cho xe đạp

08/05/2013

Đèn chiếu sáng từ nhựa

07/12/2012

Chế tạo đèn LED từ đom đóm

03/11/2012

Phát triển kĩ thuật làm dấu vân tay tự phát sáng

10/08/2012

Giấy mới kháng khuẩn, không thấm nước

24/04/2012

Sách điện tử tự phát sáng

17/04/2012

Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi

29/03/2012