SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu công cụ ứng dụng trên hệ thống máy tính và xử lý dữ liệu lớn

15/03/2021

Ứng dụng phần mềm Tanca trong quản trị doanh nghiệp

09/11/2020

Logistics minh bạch với phần mềm quản lý vận tải EXGO

25/09/2020

GPP - SPHACY: "độ chín" của một thương hiệu khởi nghiệp

08/05/2020

Giải pháp sàng lọc không tiếp xúc người nghi nhiễm COVID-19 trong bệnh viện

28/04/2020

Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giống heo

03/05/2019

Mời tham dự hội thảo “Giải pháp quản lý chuyên sâu cho ngành phân phối - chuỗi bán lẻ”

19/09/2018

Sự ra đời của công nghệ có khả năng dự đoán hành động trong tương lai

02/07/2018

Quản trị doanh nghiệp toàn diện với phần mềm Fuji Cocktail ERP

18/04/2018

Ứng dụng phần mềm của Nhật Bản trong quản lý sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

06/04/2018