SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết kế hệ thống cân động điện tử phân loại trái cây

22/03/2021

Thiết bị phân loại rác thải điều khiển từ xa

19/02/2021

Robot phân loại rác sử dụng trí tuệ nhân tạo

08/11/2019

Máy phân loại hạt FAT

18/12/2019

Công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 10/2016

09/12/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 8/2015

10/08/2015

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ

15/06/2012

TechMart TP.HCM: các thiết bị sử dụng trong dây chuyền chế biến hạt tiêu đen (từ 200 - 4.000 Kg)

06/01/2012

Sáng chế về xử lý rác

06/01/2012

Sáng chế về xử lý rác

06/01/2012