SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu phân lập các hợp chất có khả năng kháng tế bào ung thư từ cam thảo nam

18/06/2019

15 giải thưởng đột phá công nghệ năm 2015 do Popular Mechanics bình chọn

03/02/2016

3-O-α-L-rhamnopyranosyl 5,7,4’-trihydroxyflavon phân lập từ lá cây móng (Lawsonia inermis L.)

21/05/2009

Giám định phân tử loài sán dây Teania asiatica phân lập trên người tại Hòa Bình

03/03/2009

Tính nhạy cảm với kháng sinh của Klebsiella SPP phân lập từ bệnh phẩm dịch ở Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 2/2007-8/2007

11/12/2008

10-O-trans-p-methoxycinamoylcatalpol và verbascosid phân lập từ hoa cây vọng cách – Premna corymbosa Rottl. Ex Willd.

28/08/2008

Rutin, scutellariosiad II và leonurisid A phân lập từ vỏ thân cây vọng cách – premna corymbosa Rottl. Ex Willd.

21/08/2008

Phân lập được vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium giàu DHA ở vùng biển huyện đảo Phú Quốc

06/08/2008

Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Nitrat hoá phân lập từ nước lợ nuôi tôm tại Quảng Bình và Hà Tĩnh

03/07/2008

Các hợp chất protoberberin phân lập từ củ bình vôi Stephania brachyandra Diels.

08/05/2008