SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ phi dự án “Hỗ trợ thực thi Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”

08/03/2021

Dùng drone canh tác nông nghiệp công nghệ cao

02/12/2020

Phát triển "nông trại thẳng đứng"

03/10/2020

Bảo vệ cây trồng với dung dịch Anolyte

05/06/2020

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân”

12/12/2019

Nông trại bỏ túi Farm.pocket – Chuyển đổi từ truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao

29/11/2019

TECHPORT tổ chức tư vấn và tiếp nhận yêu cầu công nghệ tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM 2019

15/08/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018

Mô hình trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao.

08/04/2019

Hội thảo giới thiệu “Công nghệ điều tiết dinh dưỡng và xử lý cáu cặn trong hệ thống thủy canh”

22/02/2019