SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế Việt mới (F5)

27/10/2016

Sáng chế Việt có gì mới (4/2016)

08/04/2016

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm RB19 và BV4 trên quặng mangan Cao Bằng

13/01/2015

Công trình hồi sinh tri thức nhuộm màu chàm của các dân tộc thiểu số Việt Nam nhận giải thưởng ở Mỹ

08/10/2014

Sáng chế làm đẹp mái tóc

06/09/2014

Sáng chế của phụ nữ Việt

25/03/2014

Khảo sát khả năng khử màu nhuộm của gum hạt muồng hoàng yến

12/11/2013

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác TiO2 cố định trên chất mang thủy tinh và khả năng ứng dụng của vật liệu để xử lý độ màu nước thải dệt nhuộm

14/12/2012

Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ.

13/02/2008

Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ.

04/01/2008