SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: Kết nối các nguồn lực tri thức tạo ra hệ sinh thái về nghiên cứu của khu vực

22/04/2021

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Bộ KH&CN luôn chủ trương đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

14/04/2021

Sẵn sàng cho việc thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM

17/03/2021

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/10/2020

Khó khăn trong đại dịch cho thấy sự chuẩn bị lâu dài của ngành KH&CN

11/07/2020

Phối hợp công tác giữa bộ KH&CN và Bộ GD&ĐT: Đẩy mạnh các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm

03/07/2020

Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng các nhiệm vụ kết nối sáng tạo

30/06/2020

Thêm cơ chế tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

24/02/2017

Triển khai nghiên cứu KH&CN theo hợp đồng

08/04/2016

Thống nhất Điều lệ mẫu Quỹ phát triển KH&CN cấp Bộ và tỉnh, thành

08/05/2015