SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Truyền thông nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM

27/08/2020

Sở KH&CN TP.HCM tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về sở hữu trí tuệ

25/04/2020

Nâng cao nhận thức trong việc giảm nhu cầu sừng tê giác

11/08/2014

Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

10/05/2012

IBM công bố chip vi mạch dựa trên bộ não người

12/09/2011

Hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở: các lĩnh vực KH&CN được phân cấp quản lý nhà nước, chương trình hỗ trợ và pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

05/08/2011

Các nhà khoa học “nuôi” một em bé – robot 9 tháng tuổi

03/08/2010

Có nghề trong tay - Đổi thay cuộc sống

29/10/2009

Nghiên cứu đề xuất các phương thức tổ chức thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường dựa vào lực lượng sinh viên

22/12/2008

Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường ở thành phố Cao Lãnh

10/11/2008