SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Bộ KH&CN luôn chủ trương đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

14/04/2021

Bộ Công Thương - Nhật Bản: Tiếp tục hợp tác đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp

18/03/2021

Tạo nguồn nhân lực công nghệ AI

08/03/2021

Việt Nam - Campuchia trao đổi cố vấn khởi nghiệp

03/06/2020

Thực trạng, nguyên nhân và biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học tại TP.HCM

14/05/2020

Hệ hoạch định nguồn nhân lực tổ chức trên điện toán đám mây trong giáo dục hiện đại

10/09/2014

Thiếu 400.000 nhân lực CNTT vào năm 2020

10/06/2014

Việt-Hàn trao đổi đào tạo nhân lực năng lượng hạt nhân

21/02/2014

Sáng kiến trong đào tạo để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

26/10/2012

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân

29/06/2012