SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá lợi ích của việc sử dụng các động cơ được tối ưu hóa kết hợp nhiên liệu sinh học

17/08/2020

Chuyển hóa khí hiệu ứng nhà kính CH4 và CO2 thành khí tổng hợp trên nền xúc tác NiO/SBA-15

14/06/2020

JICA hỗ trợ giám sát phát thải khí nhà kính của hệ thống đường sắt đô thị

07/11/2019

Phát triển thành công loại vi khuẩn hấp thụ khí CO2, giúp giảm khí thải nhà kính

05/12/2019

Khảo sát sự phát thải của khí hiệu ứng nhà kính CO2 và CH4 bằng thiết bị lấy mẫu và đo khí tự động chế tạo tại Việt Nam

21/02/2019

Nghiên cứu các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp tại TP.HCM

07/12/2018

Công nghệ thúc đẩy cây trồng trong nhà lưới kín bằng khí CO2

25/09/2018

Mô hình tối ưu hóa quản lý ứng dụng trong nuôi trồng nông nghiệp – thủy hải sản

12/09/2018

Khắc phục hiệu ứng nhà kính (Phần 1)

17/11/2015

Công bố phiên bản tính toán cung-cầu năng lượng và phát thải khí nhà kính

23/01/2015