SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 3/2014

25/03/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 1&2/2014

08/02/2014

Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số huyết động của mạch trung tâm võng mạc mắt glocom nguyên phát

09/10/2012

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở cán bộ công an có tăng huyết áp nguyên phát

01/09/2008

Kết quả bước đầu điều trị bệnh nhân ung thư gan nguyên phát bằng phương pháp Toce tại khoa nội tiêu hoá - Bệnh viện 115 (từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2006)

16/04/2008