SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thờ ơ với tài sản trí tuệ

22/04/2021

Nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp

16/04/2021

Tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ hoạt động thông tin và thống kê KH&CN giữa TP.HCM và Bình Định

02/07/2020

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 3/2017

12/04/2017

TP Hồ Chí Minh: Ươm tạo doanh nghiệp theo hướng công nghệ cao

08/07/2014

Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong quản lý khoa học và công nghệ

31/08/2012

Hải Phòng: Xây dựng thành công quy trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm

10/08/2012

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xúc tiến trao đổi với chuyên gia điều phối viên của dự án tăng cường chức năng công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tổ chức JICA Nhật Bản

12/04/2012

Nâng cao nghiệp vụ truyền thông Khoa học và Công nghệ

05/04/2012

Hội thảo Nghiệp vụ Pháp chế cho cán bộ, công chức Bộ Khoa học và Công nghệ thời kỳ hội nhập

18/11/2011