SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu

17/05/2021

Nguyên liệu ngành công nghiệp giấy: Triển vọng từ những giống mới, năng suất cao

10/05/2021

Chương trình kết nối doanh nghiệp – nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

27/04/2021

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: Kết nối các nguồn lực tri thức tạo ra hệ sinh thái về nghiên cứu của khu vực

22/04/2021

Giải tỏa những điểm nghẽn chính sách KH&CN

16/04/2021

Ra mắt Mạng lưới Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN

14/04/2021

Khơi thông dòng chảy nghiên cứu khoa học

14/04/2021

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo

02/04/2021

Đầu tư để các viện, trường ở ĐBSCL phát huy vai trò chủ thể nghiên cứu

17/03/2021

Biến phụ phẩm gia cầm thành nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

15/03/2021