SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu khả năng dự trữ carbon của rừng ngập mặn Cần Giờ do biến đổi khí hậu

18/03/2021

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở huyện Cần Giờ TP.HCM

08/05/2019

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ

08/09/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 12/2014

08/12/2014

Nghiên cứu phương pháp luận cho quy trình lượng hóa giá trị môi trường của rừng ngập mặn ở Việt Nam

14/11/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 4/2014

21/04/2014

Ứng dụng viễn thám quang học và radar trong giám sát rừng ngập mặn khu vực tỉnh Cà Mau

05/03/2013

Tác động của trường sóng và thủy triều lên sự phát triển của cây ngập mặn tại Cần Giờ (TP.HCM)

16/10/2012

Đề xuất cơ chế chính sách nhằm khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Việt Nam

12/05/2008

Nghiên cứu đa dạng sinh học về thực vật trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM

09/04/2008